dnes je 30.5.2024

Input:

Účtovanie u postupníka pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.4 Účtovanie u postupníka pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ján Mintál

Postupy účtovania upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupníka v zmysle ustanovenia § 14 ods.11. Podľa uvedeného ustanovenia sa v účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje nasledovne:

a) k zmluvne dohodnutému dňu:

  1. vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky v knihe záväzkov v obstarávacej cene,
  2. vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,

b) pri úhrade postúpenej pohľadávky postupcovi

  1. sa v Peňažnom denníku zaúčtuje úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi a to medzi výdavkami, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov (pozri § 4 ods.6 písm. g)