dnes je 26.3.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie pozemku v jednoduchom účtovníctve

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemky majú vždy charakter nehnuteľných vecí bez zreteľa na ich výmeru a určenie – t.j. napr. aj pozemky zastavané. Pre bližšie určenie pojmu „pozemok“ je potrebné čerpať z ustanovenia § 3 ods.1 zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v z.n.p. (ďalej iba „katastrálny zákon“). Podľa tohto ustanovenia sa pozemkom sa rozumie časť zemského

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu SZČO profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.