dnes je 30.5.2024

Input:

Účtovanie odpustenia odvodov do Sociálnej poisťovne v jednoduchom účtovníctve

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.2 Účtovanie odpustenia odvodov do Sociálnej poisťovne v jednoduchom účtovníctve

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.


Ako zaúčtovať v JÚ odpustenie odvodov do SP za zamestnávateľa za mesiac apríl 2020?

Odpoveď:

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva sa riadi opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 (ďalej len: „opatrenie JÚ).

Opatrenie JÚ neupravujú osobitne účtovanie o odpustení záväzku.

Podľa § 14 opatrenie JÚ sa vznik a zánik pohľadávky účtuje v knihe pohľadávok a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

V tejto súvislosti treba zobrať na zreteľ aj ustanovenie § 6 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”), podľa ktorého je príjmom z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti aj výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí