dnes je 3.12.2020

Input:

Účtovanie mobilného telefónu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.2 Účtovanie mobilného telefónu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Fyzické osoby podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti mobilný telefón, pri ktorom však musia vedieť preukázať, či sa na 100 % používa na podnikateľskú činnosť.

Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

To znamená, že ak sa jedná o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby, okrem výnimiek ustanovených v § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, potom sa do daňových výdavkov zahrňujú výdavky na tento majetok v pomernej časti, v akej sa majetok používa v súvislosti so zdaniteľnými príjmami, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním. Teda aj na počítače a internet, telefóny, mobily a ich paušály, kamery, fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, upravuje výdavky súvisiace s majetkom, ktorý používa aj na súkromné účely, v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií pri uzavretí účtovných kníh.

Obstaranie mobilného telefónu na splátky.

Vo februári 2018 SZČO obstarala od spoločnosti, ktorá poskytuje mobilné služby mobilný telefón na splátky, pri ktorom bude vedieť preukázať, že ho v plnej miere používa iba na podnikateľskú činnosti nakoľko vlastní aj svoj vlastný súkromný mobilný telefón.

Faktúra za mobilný telefón je v sume 504 EUR a suma faktúry je rozpísaná na základ dane a a DPH (základ dane 420 EUR a DPH je vo výške 84 EUR). Z tejto faktúry SZČO uhradila len akontáciu v sume 90 EUR.

Jednotlivé mesačné splátky telefónu sú uvádzané v ďalších faktúrach, kde okrem splátky je uvedený aj mesačný paušál.

V marci 2018 bola SZČO doručená faktúra na celkovú sumu 61 EUR s DPH. Suma za paušál bola 51,03 EUR s

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk