dnes je 20.5.2024

Input:

Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Eva Mihalíková

Dobierka je v súčasnosti bežným typom úhrady za objednaný tovar. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa maloobchodník dostáva do situácie, počas ktorej už nemá tovar, ktorý bol predmetom predaja a súčasne ešte nemá finančné prostriedky, ktorá ma za tento tovar dostať. Tento stav je podobný ako pri predaji na faktúru. Garantovať, že platbu za predmet dobierky alebo tovaru dostane späť môže len jeho obchodný vzťah z prepravcom tovaru.

V jednoduchom účtovníctve je nutné pri účtovaní dobierky postupovať v súlade s Opatrením MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú