dnes je 20.5.2024

Input:

Účtovanie členských príspevkov z nepovinného členstva

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.1.2 Účtovanie členských príspevkov z nepovinného členstva

Ing. Ján Mintál

Existuje viacero zoskupení, ktoré združujú členov buď na povinnom princípe (povinnosť byť členom takéhoto účelového zoskupenia je priamo ustanovená v prislúchajúcom právnom predpise) alebo na báze dobrovoľnosti. V praxi však nie sú zriedkavé prípady členstva a platenia príspevkov aj ďalším združeniam, ktoré sú založené tiež na ochranu záujmov platiteľa príspevku. Tieto prípady treba rozlišovať od prípadov povinného platenia príspevkov. Prípady dobrovoľného platenia členských príspevkov rôznym združeniam právnických osôb sú vždy ustanovené v rámci prislúchajúcich stanov konkrétneho združenia. Na tomto mieste možno len skonštatovať, že ide o členské príspevky, ktoré sú platené záujmovým združeniam právnických osôb podľa § 20f až § 20j OZ Občianskeho zákonníka. Konkrétne v rámci ustanovenia § 20h ods. 1 OZ