dnes je 1.12.2021

Input:

Účtovanie a zdanenie aktivít súvisiacich so sprostredkovaním

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.210 Účtovanie a zdanenie aktivít súvisiacich so sprostredkovaním

Ing. Dušan Preisinger

Sprostredkovanie je činnosťou, ktorá je zameraná na to, aby iný subjekt mohol uzavrieť určitú zmluvu s tretím subjektom, prípadne, aby sa realizovala určitá obchodná záležitosť (za odplatu). V rámci tejto aktivity sa uplatňujú rôzne formy zmlúv (zmluva o sprostredkovaní, komisionárska zmluva, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení a ďalšie formy). Dôležitý je obsah príslušného zmluvného vzťahu.

  • Zmluvu o sprostredkovaní upravujú § 642 až § 651 ObZ Obchodného zákonníka. Tieto ustanovenia podrobne definujú záväzky sprostredkovateľa a záväzky záujemcu, ktorý chce uzavrieť zmluvu s tretím subjektom. Medzi ne patrí povinnosť bezodkladného vzájomného oznamovania okolností, ktoré sú dôležité v procese uzatvárania sprostredkovateľskej zmluvy. Príslušné ustanovenia tiež upravujú, aké

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk