dnes je 8.6.2023

Input:

Účtovanie a daňová uznateľnosť pohľadávok z obchodného styku

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.5.1 Účtovanie a daňová uznateľnosť pohľadávok z obchodného styku

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávkami z obchodného styku rozumieme také pohľadávky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb, ktoré sú predmetom činnosti podnikateľa FO ako účtovnej jednotky. Takéto pohľadávky sú dokladované zvyčajne faktúrami alebo daňovými dokladmi, ak je podnikateľ platiteľom DPH. Ich úhrady sú u podnikateľa daňovými príjmami v okamihu zaplatenia. Medzi pohľadávky z obchodného styku sa zaraďujú aj pohľadávky z uznaných reklamácií voči dodávateľom a preddavky vopred poskytnuté dodávateľom pred splnením dodávok.

Od okamihu vzniku do doby zaplatenia sú pohľadávky evidované v knihe pohľadávok. Až do doby zaplatenia je dôležitá ich každoročná inventarizácia, v rámci ktorej treba odsúhlasiť s odberateľom

Najnovšie články
viac článkov