dnes je 29.3.2023

Input:

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam v roku 2019

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Máme odklad podania daňového priznania za rok 2018 do júna 2019. V roku 2015 sme odkúpili pohľadávku za cenu 7 500 eur. Postupcovi sme však za ňu zaplatili len 4 500 eur. Na dlžníka bol v júni 2018 vyhlásený konkurz. Uvedenú pohľadávku sme prihlásili do konkurzu a k 31. decembru 2018 vytvorili k pohľadávke opravnú položku v sume obstarávacej ceny – t. j. 7 500 eur. Aký dopad bude mať uvedená skutočnosť na daň z príjmov za rok 2018?

Odpoveď č. 1

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa § 20 ods. 4 zákona o dani z príjmov a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok