dnes je 30.5.2024

Input:

Trvanie pracovnej cesty v roku 2017

25.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.2.1 Trvanie pracovnej cesty v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Existuje presné vymedzenie dĺžky trvania pracovnej cesty? Je možné, aby sa za pracovnú cestu nevyplatili cestovné náhrady?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Pohľad autora na problematiku:

Problematika pracovných ciest je primárne regulovaná zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a sekundárne § 57 ZP. Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, by mala mať upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty.

Pracovná cesta zamestnanca je, podľa § 2 ods. 1 ZCN, čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné