Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

SZČO a fakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019

30.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.2 SZČO a fakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ailina Hanková


Som SZČO, platca DPH, vlastním nehnuteľnosť kancelárie, mám ju zaradenú v obchodnom majetku. Prenájom poskytujem na základe nájomnej zmluvy, kde vystavujem faktúry na základe zmluvy a to štvrťročné, kde je faktúra zvlášť za nájom, a zvlášť za energie 2 faktúry na jedného nájomcu).

Je prosím možné vystavovať uvedené účely v jednej faktúre, teda na jednej faktúre bude fakturované nájomné + energie napríklad za 1Q, pre jedného nájomcu? Kde sú energie presne evidované, keďže každý nájomca má vlastné ”hodiny”?

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 75 ods. 1 ustanovuje, že „platiteľ môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca”. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak platiteľ dane uskutoční v priebehu kalendárneho mesiaca viac dodaní, ktoré môžu byť rôzneho charakteru, prípadne môžu byť zdaňované v rôznom režime DPH, môže vyhotoviť jednu súhrnnú faktúru. Podmienkou je, že súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Súhrnná faktúra sa musí vyhotoviť do 15. od skončenia kalendárneho mesiaca.

Ak platiteľ dane uvažuje s vystavovaním faktúr štvrťročne a faktúry sú vystavené za poskytnutie služieb v uplynulom štvrťroku, nie je možné uplatniť postup podľa § 75 ods. 1, keďže tento je možné uplatniť len pri mesačnej fakturácii.

Do pozornosti dávame ustanovenie § 75 ods. 2, ktoré upravuje možnosť uzatvoriť s odberateľom dohodu o platbách nájomného. Ak takáto dohoda je súčasťou nájomnej zmluvy a obsahuje údaje definované v § 74 ods.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: