dnes je 1.10.2020

Input:

Súhrnný výkaz k DPH v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.15 Súhrnný výkaz k DPH v roku 2016

Ing. Marcela Rabatinová

PhD.

Súhrnný výkaz k DPH podľa § 80 zákona o DPH podáva platiteľ dane pri dodaní tovaru alebo služieb do iného členského štátu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak dodáva služby do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Typ súhrnného výkazu

 

KTO?

 

Za akých podmienok?

 

MESAČNÝ

 

Platiteľ dane

registrovaný podľa

§ 4, § 4b alebo § 5 ZDPH

 

Ak v kalendárnom mesiaci:

 uskutočnil intrakomunitárne dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 ods.1 zákona o DPH,

 premiestnil tovar oslobodený od dane do iného členského štátu za účelom podnikania podľa § 43 ods.4 zákona o DPH,

 zúčastnil sa trojstranného obchodu ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona o DPH,

 dodal službu s miestnom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

 

ŠTVRŤROČNÝ

 

Platiteľ dane

 

Ak v kalendárnom štvrťroku a zároveň v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch:

 hodnota dodávok tovarov do iných členských štátov nepresiahne sumu 50 000 €.

 

ŠTVRŤROČNÝ

 

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň

podľa § 7 a § 7a ZDPH

 

Ak v kalendárnom štvrťroku:

 dodala službu s miestnom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

 

KEDY?

 

Elektronicky do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka

 

Pozn.: Ak platiteľ dane v kalendárnom mesiaci, resp. štvrťroku, nedodal tovar alebo službu, ktorá sa uvádza do súhrnného výkazu, súhrnný výkaz nepodáva. Rovnako nepodáva súhrnný výkaz zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH , ak v kalendárnom štvrťroku nedodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Pozn.: Tlačivo súhrnného výkazu k DPH sa od 1. 1. 2016 nemení.

 

Základné pravidlá uvádzania údajov do súhrnného výkazu:

  • Označenie súhrnného výkazu – riadny, opravný, dodatočný.

  • Hodnota dodaných tovarov a služieb sa do súhrnného výkazu uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

  • Všetky dodávky tovaru pre jedného nadobúdateľa v inom členskom štáte v období, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, sa uvádzajú do jedného riadku ako celková hodnota dodaného tovaru s uvedením IČ DPH odberateľa (rovnako sa postupuje aj pri službách dodaných do iného členského štátu).

  • Platiteľ dane, ak je prvým odberateľom a v rámci trojstranného obchodu dodáva tovar pre druhého odberateľa, uvádza v súhrnnom výkaze kód „1“.

  • Platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň, uvádza kód „2“, ak dodala príjemcovi službu s miestom dodania v inom členskom štáte.

  • Ostatné dodávky tovarov sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk