dnes je 7.8.2020

Input:

Stravovanie - účtovanie v JÚ

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.6 Stravovanie - účtovanie v JÚ

Ing. Veléria Jarinkovičová, Ing. Jozef Pohlod

Daňovník účtujúci v sústave JÚ zamestnáva štyroch zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Stravovanie zabezpečuje v súlade so Zákonníkom práce prostredníctvom sprostredkovateľskej firmy, t.j. zamestnancom dáva na každý mesiac stravovacie poukážky. Stravovacie poukážky kupuje vždy na každý mesiac podľa potreby, nie do zásoby. Podnikateľ nie je platiteľom DPH.

Na máj 2017 kúpil podnikateľ zamestnancom po 20 poukážok, teda celkom 80 kusov poukážok. Hodnota jednej poukážky predstavovala 4 eurá, celkom to bolo 320 eur (80 x 4). Údaje:

 • 20 pracovných dní v mesiaci máj 2017

 • hodnota stravovacej poukážky: 4 eurá,

 • počet kúpených kusov stravovacích poukážok: 80 (20 x 4),

 • celková hodnota stravovacích poukážok: 320 eur,

 • sprostredkovateľská odmena: 4,80 eur (ZD 4 eur + DPH 20 % 0,80)

 • k úhrade celkom: 324,80 eur

 • v deň nákupu cenín sa zaúčtuje výdavok 324,80 eur na základe výdavkového pokladničného dokladu v peňažnom denníku do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti
  – výdavok a súčasne ako výdavok neovplyvňujúci zdaniteľné príjmy. Zároveň sa v pokladničnej knihe na základe toho istého účtovného dokladu zaúčtuje úbytok peňažných prostriedkov v hotovosti v dôsledku platby za ceniny.

 • výdavok za sprostredkovanie 4,80 eura sa zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, v členení služby.

 • prijatie cenín v sume 320 eur sa zaúčtuje na základe príjmového pokladničného dokladu o príjme cenín v peňažnom denníku do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti – príjem a do stĺpca priebežné položky – výdavok, a zároveň sa prijatie cenín na základe toho istého pokladničného dokladu zaúčtuje do knihy cenín.

 • Účtovanie predaja poukážok zamestnancom daňový výdavok celkom: 198,40 eur ako hodnota stravovacích poukážok hradená zamestnávateľom /55 % z hodnoty stravného/, v daňovo-analytickej časti peňažného denníka služby,

 • nedaňový výdavok celkom: 121,60 eur (zvyšná časť hodnoty stravovacích poukážok: 320 – 198,40 = 121,6 eur, v členení „ostatné”,

 • zároveň sa v knihe cenín zaúčtuje na základe toho istého dokladu úbytok cenín,

 • príjem od zamestnancov vo výške 96 eur (1,20 x 20 x 4), sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem neovplyvňujúci základ dane,

 • úbytok peňažných prostriedkov zo SF vo výške 25,60 eur sa zaúčtuje v knihe SF.

V hotovosti priamo na bankový účet uhradil 2.5.2014 sumu 324,80 eur.

Zamestnávateľ kupuje zamestnancom stravovaciu poukážku v hodnote 4 eurá. Jeho príspevok musí predstavovať aspoň 55 % z jej ceny, t. j. 2,20 eura; prispieva však sumou 2,48 eura, ktorá je plne daňovo uznaná.

Príspevok zo SF je 0,32 eura na jednu poukážku. Zamestnanec teda hradí zvyšnú časť teda 1,20 euro.

Hodnota 1 stravovacej poukážky: 4 eurá, spolu 320 eur, z toho:
príspevok zamestnávateľa: 2,48

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk