dnes je 30.5.2024

Input:

Stravné zamestnanca na školení v roku 2019

28.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.2.1 Stravné zamestnanca na školení v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec bol na celodennom školení v meste, kde je aj sídlo firmy, má nárok na stravné? Školenie trvalo viac ako 5 hodín a mal prestávku na obed v trvaní pol hodiny, no nestihol by prísť do práce na obed. Môže mu zamestnávateľ vyplatiť stravné?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 154 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je zamestnanec povinný si sústavne prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sa za pracovnú cestu považuje čas od nástupu zamestnanca na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia