dnes je 30.5.2024

Input:

Sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctve

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.1.1 Sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o športe“). V kontexte so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) prináša aplikácia takejto zmluvy daňové výhody tak pre sponzorovaného (napr. športovec, športový klub), ako aj pre sponzora - napr. fyzickú osobu – živnostníka, prípadne obchodnú spoločnosť). Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej iba „sponzorské”) športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej