dnes je 20.5.2024

Input:

Skončenie pracovného pomeru v roku 2018

31.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.1 Skončenie pracovného pomeru v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Aktuálne platné ustanovenie § 59 Zákonníka práce (ZP) upravujúce spôsoby skončenia pracovného pomeru má kogentný charakter. To znamená, že každý pracovný pomer je možné ukončiť len na základe týchto právnych skutočností, ktoré ďalej nie je možné rozširovať, alebo meniť.

Pracovný pomer sa ukončí buď na základe právneho úkonu alebo právnej udalosti a v prípade cudzincov alebo osôb bez štátnej príslušnosti sa môže ukončiť aj na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, alebo uplynutím doby, na ktorú bolo obmedzené povolenie na pobyt týchto osôb.

V zákone o vysokých školách je upravený osobitný zákonný dôvod ukončenia pracovného pomeru s vysokoškolským učiteľom a vedeckým zamestnancom uplynutím školského roku, v ktorom dosiahli 70 rokov veku, pokiaľ ich pracovný pomer neskončil skôr z iného dôvodu.

„Zo zákona”