dnes je 29.5.2024

Input:

Skončenie pracovného pomeru

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.17.1.3 Skončenie pracovného pomeru

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Pracovný pomer, ktorý sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, je základným prostriedkom realizácie práva na prácu, garantovaného Ústavou SR, ako aj Zákonníkom práce, ktorý v čl. I. ustanovuje, že fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti, ktoré práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie.

Skončenie pracovného pomeru je jednou z foriem realizácie ústavného práva na slobodný výkon povolania, zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti, a to ako v prípade skončenia pracovného pomeru na základe vzájomnej dohody oboch účastníkov (t. j. zamestnávateľa a zamestnanca), tak aj