dnes je 21.4.2024

Input:

Skončenie PP zamestnanca v skúšobnej dobe v roku 2019

15.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.3 Skončenie PP zamestnanca v skúšobnej dobe v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Otázka

Zamestnanec sa rozhodol ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Dňa 14. 01. doručil zamestnávateľovi oznámenie u ukončení pracovného pomeru, kde uviedol, že pracovný pomer končí k 31. 01. Následne ale, ako reakciu na uvedené, zamestnávateľ ďalší deň (15. 01.) odovzdal zamestnancovi oznámenie, že s ním končí pracovný pomer v skúšobnej dobe k 18. 01. Ktoré z týchto ukončení je platné a prečo?


Legislatívna úprava:

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

ZP a ani iný právny predpis bližšie neupravuje danú problematiku, no vyplývajúc platnej právnej úpravy ZP, na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je oprávnený, po splnení zákonných podmienok (§ 72 ZP), zamestnávateľ aj zamestnanec.

Oznámenie