dnes je 15.8.2020

Input:

Reklamácia stavebných prác fyzickou osobou u SZČO v roku 2017

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.2.1 Reklamácia stavebných prác fyzickou osobou u SZČO v roku 2017

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Na novostavbe vodoinštaláter robil komplet vodoinštaláciu. Po pól roku sa zistilo, že hodiny vodomeru sa točia veľmi rýchlo, čo spôsobilo spotrebu predbežne vo výške cca 600 eur. Vonku v zemi sa odkrytím rúr našla poškodená trubka na dvoch miestach. Hodiny sa prestali točiť. Vnútri vlhne stena medzi sprchou a spálňou ( z boku šatníkových skríň až dozadu). Vodoinštalatér prišiel po asi 10 telefonátoch, nekonečných sľuboch po mesiaci pozrieť reklamáciu a povedal, že na vine je kachličkár alebo že nová batéria mala výrobnú vadu ako i trubky v zemi. Aké hodnoverné dôkazy je dobré zabezpečiť, aby to v prípade potreby na súde obstálo na 100%. Zatiaľ je k dispozícií faktúra a príjmový doklad vo výške 5000 eur, fotografie škody. Na riešenie opravy sa stratila dôvera voči vodoinštaláterovi a vonkajšia trubka sa riešila iným majstrom. Vnútro je stále v havarijnom stave.

V prvom rade predpokladáme, že ste fyzická osoba nepodnikateľ, na ktorého sa pri úprave zmluvy o dielo vzťahuje Občiansky zákonník.  Vada na vodoinštalácii sa objavila v záručnej dobe.

Dôležité na posúdenie veci je, či ste s vodoinštalatérom uzavreli zmluvu o dielo v písomnej alebo ústnej podobe a či vám poskytol záručnú dobu. Podľa zákona je záručná doba na stavbu tri roky a na časť stavby môže byť aj kratšia.

 Reklamácia by sa mala v každom prípade uskutočniť v písomnej forme, najmä z dôvodu preukazovania skutočností, ktoré budú predmetom skúmania  v súdnom spore. Ak ste reklamáciu vykonali len telefonicky, opakujte tieto skutočnosti aj písomne.  Pre posúdenie zodpovednosti vodoinštalatéra je dôležité, či práce vykonal aj s obstaraním vecí (trubky, batérie), alebo či ste ich obstaral vy a on vykonal

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk