dnes je 21.4.2024

Input:

Registrácia dohodára v zdravotnej poisťovni v roku 2019

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.3 Registrácia dohodára v zdravotnej poisťovni v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Chceme zamestnať zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti max. 5 hodín týždenne. Chcem sa spýtať, ako máme postupovať pri prihlasovaní a odhlasovaní uvedeného dohodára do zdravotnej poisťovne (nebude pracovať každý deň).

Pohľad autora na problematiku:

Na účely zdravotného poistenia sú fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení považované za zamestnancov, okrem dohodárov vymedzených v § 10b ods. 1 písm. a) zákona. Za zamestnancov sa nepovažujú v dňoch, v ktorých nepoberajú príjem zo závislej činnosti. Zamestnávateľ je podľa § 24 písm. c) zákona povinný ich prihlásiť / odhlásiť do / z príslušnej zdravotnej poisťovne ako zamestnancov prostredníctvom