dnes je 26.1.2020
Input:

Provízia za akceptáciu poukážok ako daňovo uznateľný výdavok v roku 2018

4.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.52 Provízia za akceptáciu poukážok ako daňovo uznateľný výdavok v roku 2018

Ing. Alena Zábojová


Naša spoločnosť akceptuje vo svojich maloobchodných prevádzkach poukážky rôznych spoločností. S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy, kde máme stanovený poplatok vo výške percentuálneho podielu z hodnoty akceptovaných poukážok. S jednou spoločnosťou máme uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní poukážok a poplatok je nazvaný ako odmena za sprostredkovanie. S druhou spoločnosťou máme uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb a poplatok je nazvaný ako odmena za službu. S treťou spoločnosťou máme uzatvorenú Komisionársku zmluvu a poplatok je nazvaný ako odplata komisionára. Je tento poplatok považovaný za službu - sprostredkovanie a je daňovým výdavkom až po zaplatení?

Zákon o dani z príjmov v § 17 odsek 19 písm. d) hovorí, že odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby a to aj, ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv (t. j. zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, sú u prijímateľa služby daňovo uznateľné až po zaplatení.

Vo Vašom prípade máte uzatvorené nasledovné zmluvy a odmeny v nich:

  1. zmluva o vzájomnej spolupráci (t. j. nepomenovaná zmluva) – odmena za sprostredkovanie,
  2. zmluva o poskytnutí služieb – odmena za službu,
  3. komisionárska zmluva – odplata komisionára.

Pri zisťovaní ako funguje biznis so stravnými lístkami sa uvádza, že prijímateľ (akceptovateľ) stravných lístkov od zákazníkov, ak chce od emitenta získať hotovosť za predložený stravný lístok musí zaplatiť províziu. Čo je aj Váš prípad.

Z akého dôvodu s Vami každá spoločnosť uzavrela iný typ zmluvy aj keď

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk