dnes je 26.2.2024

Input:

Prílohy daňového priznania a účtovná závierka

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.2.1 Prílohy daňového priznania a účtovná závierka

Ing. Marcela Prajová

Podľa ust. § 49 ods. 1 ZDP sú prílohou daňového priznania aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

Prílohou daňového priznania typ A sú:

• doklady preukazujúce nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP:

- doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,

- u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku:

• potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo

• potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo

• potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a