dnes je 20.4.2024

Input:

Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z.

12.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.1 Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z.

ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

Odpisová skupina 0 
Položka KP Názov 
0-1  29.10.2  Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3
Druh paliva/zdroj energie” uvedené
- „BEV” alebo
- „PHEV” v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie  
Odpisová skupina 1 
Položka KP Názov 
1-1  01.41.10  Dojnice živé  
1-2  01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé  
1-3  01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé  
1-4  01.45.1  Ovce a kozy živé  
1-5  01.46.10  Ošípané živé  
1-6  01.47.13  Husi živé  
1-7  13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar  
1-8  22.29  Ostatné výrobky z plastov  
1-9  23.19.2  Technické a ostatné sklo  
1-10  23.44  Ostatné keramické výrobky na technické účely