dnes je 4.12.2023

Input:

Príklady ku komentáru § 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Príklady ku komentáru § 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1)

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

a) podľa osobitných predpisov,12)

b) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 ZDPH,

c) ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)

(2)

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami podľa odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1.


Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované podľa zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov