dnes je 27.2.2024

Input:

Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosť

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1 Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosť

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1)

Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu8) a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok.

(2)

Oslobodená od dane je aj

a) ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia,

b) kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace,

c) poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi a zubnými technikmi,

d) záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v