dnes je 20.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.51 Príklady ku komentáru § 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

Ing. Juraj Válek, PhD.

Miestom dodania pri zásielkovom predaji je tuzemsko, ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska s výnimkou, ak hodnota tovaru bez dane dodaného do tuzemska nedosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur. Ak hodnota zasielaného tovaru v kalendárnom roku nepresiahne 35 000 eur, môže si dodávateľ za miesto dodania zvoliť tuzemsko, ktoré však bude potom miestom dodania tovaru najmenej dva nasledujúce po sebe idúce kalendárne roky. Ďalej členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu a ak hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom, alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský štát. Ako aj miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy ku kupujúcemu, ak ide o zásielkový predaj tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.


Rakúsky podnikateľ dodáva nábytok slovenským podnikateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH v tuzemsku formou zásielkového predaja. Kedy sa musí rakúsky podnikateľ registrovať pre zásielkový predaj v Slovenskej republike?

Ak celková hodnota tovaru dodaného do tuzemska slovenským podnikateľom, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty dosiahne hodnotu 35 000 eur v kalendárnom roku, anglický

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk