dnes je 13.4.2024

Input:

Príklady k § 152b Zákonníka práce - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3.2 Príklady k § 152b Zákonníka práce – Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Príklad: Rodina s viacerými deťmi (2,3,4 apod.). Môže zamestnanec - rodič uplatniť príspevok na každé s detí alebo si zamestnanec - rodič musí vybrať?

Zamestnanec si nemusí vybrať, na ktoré dieťa si príspevok uplatní, ale môže si príspevok uplatniť na jedno z detí alebo na všetky deti. Celková suma príspevku sa však počíta kumulatívne, a teda nejde o 55% z 500,- eur na každé dieťa ale o 55% z 500,- eur (teda 275,- eur) na všetky deti spolu.


Príklad: Rodina má jedno alebo viacero detí (2,3,4 apod.) Môžu si príspevok uplatniť obaja zo zamestnancov - rodičov alebo len niektorý z nich?

Zákonník práce ustanovuje, že ide o príspevok zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa, a teda ide o príspevok zamestnancovi. Právo má teda každý zamestnanec