dnes je 26.10.2020

Input:

Príklad ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7.1 Príklad ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Príklad: Splnenie podmienky prerokovanie výpovede – prerokovanie skutočného dôvodu

Zamestnanec má dostať výpoveď od zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ zástupcom zamestnancov predložil všeobecnú informáciu o tom, že by sa mal zamestnanec prepustiť a túto s nimi prerokoval. Počas prerokovania výpovede zamestnávateľ nešpecifikoval, ako zamestnanec porušil pracovnú disciplínu. Neskôr dal zamestnancovi výpoveď, kde však obsah tejto výpovede špecifikoval a doplnil, a teda výpoveď nezodpovedala tomu, o čom zamestnávateľ rokoval so zástupcami zamestnancov. Je splnená podmienka prerokovania podľa § 74 Zákonníka práce?


Cieľom § 74 je skutočné prerokovanie výpovede zamestnanca, t.j. aby sa zástupcom zamestnancov predložili informácie, ktoré im umožňujú skutočne posúdiť dôvody prepustenia zamestnanca a vyjadriť sa k nim (t.j. ovplyvniť zamestnávateľa v rozhodnutí a prípadne hľadať aj so zamestnávateľom aj alternatívy pre zachovanie pracovného pomeru). Ak zamestnávateľ zástupcom zamestnancom predloží len všeobecnú informáciu alebo po prerokovaní tejto informácie o plánovanej výpovedi, napr. zmení kvalifikáciu výpovede, nie je splnená podmienka prerokovania výpovede. Zástupcovia zamestnancov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk