dnes je 13.4.2024

Input:

Príklad k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 Príklad k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Príklad:Môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer na neurčitý čas v roku 2014 tak, že sa skončí dohodou bez uvedenia dôvodu k 31.12.2016?


Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce „Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.“.

Zákonník práce nešpecifikuje ako určiť dohodnutý deň a ani aký je maximálny časový úsek odo dňa uzatvorenia dohody do dohodnutého dňa skončenia pracovného pomeru. Z tohto hľadiska, ak by sa aplikoval výlučne Zákonník práce nemožno vylúčiť ani dohodu na deň v roku 2016. Tu je však potrebné upozorniť, že podľa § 39 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý sa aplikuje na základe § 1 ods. 4 Zákonníka práce platí, že Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho