dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k postúpeniu pohľadávok podľa § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov

27.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.12 Príklad k postúpeniu pohľadávok podľa § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Pri postúpení pohľadávky  v menovitej hodnote u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa môže na základe rozhodnutia daňovníka uplatniť do daňových výdavkov podľa § 19 ods.3 písm. h) ZDP  menovitá hodnota pohľadávky buď

  • do výšky príjmu z jej postúpenia

  • alebo suma pohľadávky do výšky tvorby OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok  podľa § 20 ZDP,

Ak súčasťou postúpenia pohľadávky je aj jej príslušenstvo, je daňovým výdavkom hodnota príslušenstva, ak bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, najviac do výšky príjmu plynúceho z postúpenia. Ustanovenie § 19 ods.3 písm. h) ZDP v znení účinnom od 1.1.2016 sa prvýkrát použije pri podaní DP po 31. decembri 2015.

Pri postúpení pohľadávky v