dnes je 29.5.2024

Input:

Príklad k § 7a zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.66 Príklad k § 7a zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Slovenskej prepravnej spoločnosti, ktorá nie je registrovaná za platiteľa DPH v SR, sa počas prepravy tovaru zo Slovenskej republiky do Bulharska pokazil na území Maďarska nákladný automobil. Opravu vykonal maďarský autoservis. Bude mať uvedený prípad dopad na DPH?

V uvedenom prípade vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane a je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods.3 zákona o DPH povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Treba tiež poznamenať, že ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH a ak prijíma službu s miestom dodania v tuzemsku od zahraničnej osoby so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte žiadosť o registráciu podľa § 7a ods.1 zákona o DPH nepodáva. Daňový úrad