dnes je 24.2.2024

Input:

Príklad k § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.70 Príklad k § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Platiteľ dane A daruje inému platiteľovi dane B nehnuteľnosť, ktorá má viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. Má sa pri bezodplatnom dodaní uplatniť prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH?

Podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH, platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa dane, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. V prípade bezodplatného dodania tovaru (teda aj nehnuteľnosti) sa platiteľ dane nemôže rozhodnúť o postupe podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH, aj keď k darovaniu dôjde po 5 rokoch od jej prvej kolaudácie. To znamená, že na posudzovaný prípad sa prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH neaplikuje.