dnes je 13.4.2024

Input:

Príklad k § 19 ods. 4 zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.72 Príklad k § 19 ods. 4 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Obchodná spoločnosť vystavila predfaktúru na dodanie tovaru v sume 28 000 Eur, ktorú jej odberateľ na druhý deň uhradil. V tom istom mesiaci spoločnosť vyhotovila konečnú faktúru za tovar, ale na menšie množstvo ako bolo na predfaktúre a to na sumu 24 000,- Eur. Aký daňovo-účtovný režim prináleží tomuto prípadu na strane dodávateľa?

Podľa § 19 ods.4 zákona o DPH okrem iného platí, že ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak teda platiteľ dane - dodávateľ tovaru bude požadovať od odberateľa pred dodaním tovaru úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom, kedy prijal preddavkovú platbu. Daňová povinnosť mu v tomto prípade vzniká len v rozsahu prijatej platby. Daň sa vypočíta podľa vzorca: /(suma