dnes je 29.5.2024

Input:

Príklad -§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH- Uplatnenie práva na odpočítanie dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.60 Príklad -§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH- Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Ivana Glazelová

Platiteľ dane môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH, ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 7, 9 až 12 zákona o DPH. Platiteľ dane si môže odpočítať daň v prípadoch, kedy mu vzniká daňová povinnosť pri tovare alebo službe z dôvodu, že je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 7, 9 až 12 zákona o DPH. V týchto prípadoch daňová povinnosť nevzniká dodávateľovi, ale príjemcovi tovaru alebo služby, a to dňom dodania tovaru alebo služby. K fakturovanej cene tovaru alebo služby príjemca tovaru alebo služby uplatní 20% daň.