Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.4 Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

Ing. Ida Gelatová

Fyzická osoba zdaňuje len taký príjem z predaja nehnuteľností, ktorý je príjmom „zdaniteľným“. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov ani podľa medzinárodnej zmluvy. Do daňového priznania fyzickej osoby sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy. Príjmy vylúčené z predmetu dane alebo oslobodené, sa do daňového priznania FO neuvádzajú (ani to, že si uplatnil oslobodenie príjmov).

Preto pri dosiahnutí príjmu z predaja nehnuteľnosti je dôležité vyhodnotiť druh jednotlivého príjmu a následne posúdiť prípadné oslobodenie. Ide najmä o:

1. nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená do obchodného majetku podnikateľa, pričom podnikateľom je aj v čase predaja nehnuteľnosti - príjem z predaja takejto nehnuteľnosti je príjmom z podnikania (alebo samostatnej zárobkovej činnosti) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Pri takomto príjme skúmame podmienky oslobodenia len v prípade predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ďalej len „zreštituovaná nehnuteľnosť“) alebo zaradenej do konkurznej podstaty,

2. nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená do obchodného majetku podnikateľa, pričom už nie je podnikateľom (alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť), alebo predáva nehnuteľnosť po jej vyradení z obchodného majetku - príjem z

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: