dnes je 29.5.2024

Input:

Príjmy z prenájmu a z predaja nehnuteľnosti z hľadiska medzinárodného zdanenia príjmov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.6 Príjmy z prenájmu a z predaja nehnuteľnosti z hľadiska medzinárodného zdanenia príjmov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o ZDZ”) pripúšťajú zdanenie príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí v štáte, v ktorom je nehnuteľnosť umiestnená. Zdanenie sa uskutoční podľa platného daňového zákona v štáte, kde sa nehnuteľnosť nachádza alebo nachádzala.

Podľa zmluvy o ZDZ s ČR článok 6 (Príjmy z nehnuteľného majetku), príjmy, ktoré poberá rezident ČR z nehnuteľného majetku umiestneného v SR sa zdania v SR. V zmluve je zadefinovaný výraz „nehnuteľný majetok”. Tento článok sa uplatní na príjmy poberané z priameho užívania, nájmu alebo z každého iného spôsobu užívania nehnuteľného majetku a uplatní sa i na príjmy z nehnuteľného majetku podniku.