dnes je 17.4.2024

Input:

Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5 Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) sú príjmy, ktoré sú vyplácané podľa osobitného predpisu , ktorým je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v zn.n.p. - „Autorský zákon”, a to len vtedy, ak tieto príjmy nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, teda ak nejde o príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu . Ide o príjmy za používanie už vytvoreného diela a umeleckého výkonu na základe licenčnej zmluvy a príjmy, ktoré vyplácajú organizácie kolektívnej správy práv podľa zmlúv uzatvorených s používateľmi predmetov ochrany za nositeľov práv, ktorých zastupujú na základe zmluvy.

Takéto príjmy je možné deliť len spôsobom uvedeným v § 10 ods. 1