dnes je 27.2.2024

Input:

Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 zákona o dani z príjmov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2 Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 zákona o dani z príjmov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) sa zahrnujú príjmy, ktoré daňovník dosiahol na základe osvedčenia, živnostenského oprávnenia alebo na základe podnikania podľa osobitných predpisov. Sú to príjmy

  • - samostatne hospodáriacich roľníkov, plynúce na základe osvedčenia [písm. a)],
  • - plynúce daňovníkom na základe živnostenského oprávnenia [písm. b)],
  • - súkromných lekárov, audítorov, notárov a pod. [písm. c)],
  • - plynúce spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti [písm. d)].

Podľa § 6