dnes je 30.5.2024

Input:

Príjem po odchode do dôchodku v roku 2020

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.2.1 Príjem po odchode do dôchodku v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Máme zamestnanca, ktorý odišiel do riadneho dôchodku v júni 2020. Dostane odstupné. Od augusta 2020 bude u nás pracovať znovu. Ako sa jeho príjem za rok 2020 prejaví na výške jeho dôchodku?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

Ak bude dôchodca pracovať aj po tom, čo mu je priznaný starobný dôchodok a budú sa z jeho príjmu odvádzať odvody na dôchodkové poistenie, tak v zmysle § 66 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa od 1.1. nasledujúceho roku k jeho starobnému dôchodku pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v predchádzajúcom kalendárnom roku