dnes je 22.2.2024

Input:

Prevod obchodného podielu

9.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3.2 Prevod obchodného podielu

Ing. Monika Ziškayová, Ing. Eva Mihalíková

Obchodný zákonník pripúšťa v s. r. o. určité disponovanie s obchodným podielom v rámci spoločnosti. Obchodný podiel sa môže:

  • previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ktorá stojí mimo uvedenú spoločnosť,

  • k obchodnému podielu sa môže zriadiť záložné právo, ktoré slúži ako prostriedok zabezpečenia pohľadávok a im prislúchajúceho príslušenstva,

  • ďalšou možnosťou je prechod obchodného podielu, ktorý nastáva napr. pri zániku právnickej osoby ako spoločníka alebo pri úmrtí fyzickej osoby taktiež ako spoločníka danej spoločnosti.

Podľa § 115 ObchZ Obchodného zákonníka rozlišujeme:

  • prevod obchodného podielu v s. r. o. na iného spoločníka,

  • prevod obchodného podielu na tretiu osobu, ktorá stojí mimo spoločnosti, ak spoločenská zmluva neuvádza inak.

Obchodný podiel možno prevádzať kedykoľvek od vzniku