dnes je 29.5.2024

Input:

Prevádzková réžia - právna úprava

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2 Prevádzková réžia

5.6.2.1 Prevádzková réžia - právna úprava

Ing. Viera Kaletová , Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo financií Opatrením číslo MF/26567/2011-74 s účinnosťou od 1.1.2013 zrušilo stĺpec „prevádzková réžia” a ustanovilo v § 4 v postupoch účtovania nové členenie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane nasledovne:

  • zásoby,

  • služby,

  • mzdy,

  • poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa a poistné a príspevky platené  zamestnávateľom za zamestnancov, 

  • tvorbu sociálneho fondu,

  • ostatné výdavky.

Z uvedeného členenia vyplýva, že namiesto stĺpca „prevádzková réžia” sa ustanovili dva stĺpce, a to stĺpec „služby” a stĺpec „ostatné výdavky”.

Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného