dnes je 27.5.2024

Input:

Preukázanie bezúhonnosti zamestnanca pri uzavretí novej dohody o pracovnej činnosti v roku 2018

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.2.2 Preukázanie bezúhonnosti zamestnanca pri uzavretí novej dohody o pracovnej činnosti v roku 2018

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.


Zamestnanec pracoval na dohodu o pracovnej činnosti do 31. 12. 2017. Spĺňal predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. Od 10. 01. 2018 bude uzatvorená nová dohoda o pracovnej činnosti. Musí zamestnanec opätovne bezúhonnosť preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace?

Pohľad autora na problematiku:

Jedným z taxatívne stanovených predpokladov podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktoré musí fyzická osoba splniť, ak chce vykonávať prácu vo verejnom záujme, je predpoklad bezúhonnosti. Predmetný zákon nedefinuje bezúhonnosť, avšak ustanovuje, koho za bezúhonného považovať nemožno. Na základe uvedeného v