dnes je 7.8.2020

Input:

Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.2.3 Prerušenie živnosti v súvislosti s daňovým priznaním FO za rok 2017

Ing. Marcela Bošková

Aký dopad majú na DP DPH za 10/2017 odpisy hmot. majetku za r.2017 (DP FO typB za r.2017)? Aké povinnosti má živnostník - FO, mesačný platca DPH, účtujúci v súst. JÚ, ktorý:

1. pozastavil prevádzkovanie živnosti od 25.10.2017 vo všetkých predmetoch podnikania. V SP to osobne oznámil. Na odbore živn. podnikania mu povedali, že na DÚ a ZP to postupuje odbor automaticky;

2. ak zruší živnosť vo februári 2018 a k dátumu pozastavenia živn.- 25.10.2017 má v majetku firmy:

A/ automobil zakúpený v 03/2015 čiastočne na úver /ktorý bude splácať podľa splát. kal. do 5.2.2018/ a v r.2017 odpisovaný tretím rokom - môže uplatniť odpisy za mesiace 01 až 10/2017 do výdavkov za r. 2017, ako sa prejaví ZC pri DP DPH za 10/2017; DPFO typ B za r.2017? Prípadne je výhodnejšie previesť neodpísaný automobil do súkrom. vlastníctva živnostníka? S akým dopadom na JÚ?

B/ 2 garáže využívané na podnikat. účely, pričom jedna z nich má byť odpísaná k 31.12.2017 pri roč. rovnomer. odpise 216,-€ zostáva na odpis k 31.12.2017 210,-€, a druhá garáž by bola odpísaná až k 31.12.2018. Môže uplatniť odpisy do výdavkov za mesiace 01-10/2017? Prejaví sa ZC aj v DP DPH za 10/2017 a v DPFO za r.2017?

Pri pozastavení živnosti od 25.10.2017 stačí podať DPFO k 31.12.2017 do konca marca 2018?

Ak živnostník pozastavil živnosť vo všetkých predmetoch podnikania od 25.10.2017, môže zohľadniť odpočítateľnú položku na daňovníka, t.j. NČZD na daňovníka v daň. priznaní FO za rok 2017 za mesiace 01 až 10/2017 alebo za 12 mesiacov?

Aby mohla byť Vaša situácia z daňového hľadiska správne posúdená, je veľmi dôležité poznať Vaše budúce zámery a tiež to, kedy ich zrealizujete. Napísali ste, že ste živnosť prerušili k 25.10.2017 a zároveň plánujete živnosť vo februári 2018 úplne ukončiť. Z týchto informácií vychádzam pri odpovediach.

 

Zrušenie DPH registrácie

Vzhľadom na to, že ste prerušili živnosť a túto v blízkej dobe plánujete úplne ukončiť, mali by ste požiadať o zrušenie DPH registrácie z dôvodu, že ste ukončili činnosť, ktorá je predmetom dane. Daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom Vám určí deň, od ktorého

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk