dnes je 30.11.2020

Input:

Prenájom stavebného zariadenia s obsluhou v roku 2016

17.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektorí dodávatelia nám fakturujú manipulačné a zdvíhacie práce autožeriavom - vykládka materiálu na stavbe (oprava striech, zatepľovanie budov) s DPH. V oznámení k zoznamu činností patriacich do niektorej z divízii 41 až 43 klasifikácie CPA boli tieto práce pod položkou 103. V rozšírenom prehľade sú pod položkou 114. Majú byť uvedené práce fakturované s daňou, alebo bude u uvedených prác uplatnený prenos daňovej povinnosti?

Na prenájom stavebných zariadení s obsluhou sa uplatní prenos daňovej povinnosti vtedy, pokiaľ sa služba vzťahuje ku stavebnej práci uvedenej v sekcii F

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk