dnes je 30.5.2024

Input:

Prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancom

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.16.1.1 Prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancom

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Povinnosti zamestnávateľa v zmysle základných zásad ZP:

- povinnosť poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie,

- riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov,

- povinnosť robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedať za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,

- zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou zabezpečiť pracovné podmienky s ohľadom na