dnes je 28.7.2021

Input:

Prefakturácia nákladov za ubytovanie a taxislužbu v zahraničí v roku 2017

14.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.3 Prefakturácia nákladov za ubytovanie a taxislužbu v zahraničí v roku 2017

Ing. Juraj Válek, PhD.


Ako správne posudzovať prefakturované náklady za ubytovanie, taxi, ktoré vznikajú v zahraničí? Slovenská zdaniteľná osoba uzavrie zmluvu o spolupráci so slovenskou zdaniteľnou osobou. Predmetom spolupráce budú obchodné a marketingové služby vykonávané v zahraničí. Dodávateľ služieb, slovenská zdaniteľná osoba, bude fakturovať mesačné paušálne náklady + 20% DPH a tiež bude fakturovať mesačné výdavky, napr. ubytovanie, taxi, letenky a iné, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní zahraničných ciest v zahraničí + 20% DPH. Je postup dodávateľa správny, ak bude fakturovať tieto služby, ktoré mu vzniknú pri výkone jeho práce v zahraničí so slovenskou DPH?

Základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH, je určenie miesta podľa postavenia zákazníka t.j. či odberateľ je zdaniteľnou osobu (podnikateľom) usadenou v príslušnom členskom štáte, alebo ide o nezdaniteľnú osobu (nepodnikateľský subjekt). Ak má odberateľ ako zdaniteľná osoba usadenie (sídlo – miesto podnikania) v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH iný členský štát. Ak má odberateľ – zdaniteľná osoba miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko (§ 15 ods. 1).

Mesačné paušálne náklady fakturujete s DPH. Pri zvyšných spomínaných výdavkoch napr. ubytovanie, taxi, letenky a iné, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní zahraničných ciest v zahraničí – pri ich preúčtovaní a uplatnení DPH inému slovenskému podnikateľovi je potrebné vychádzať zo zmluvného vzťahu medzi týmito osobami.

Ak predmetom zmluvy je dodávka leteckej prepravy, prenájmu osobného automobilu, nákup PHL, ubytovanie a parkovné, je potrebné u každého tohto plnenia určiť miesto dodania a daňový režim. Nemožno totiž všetky tieto plnenia považovať za jedno komplexné plnenie, pretože ani jedno z nich nemá určujúci a taký podstatný charakter, aby ostatné plnenia mohli byť označené ako vedľajšie.

Ak by

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk