dnes je 27.5.2024

Input:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

23.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Podľa § 51c ZDP sa preddavok na daň platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Preddavky na daň sa platia v preddavkovom období, pričom preddavkovým obdobím je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Napríklad, ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, potom