dnes je 30.5.2024

Input:

Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.1.2 Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Podnikajúce FO s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (ďalej iba „ZDP”) sú v tzv. preddavkovom období povinné platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO podľa § 34 ZDP, ak ich posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 €.

Preddavky na daň podľa § 34 ZDPneplatí daňovník (FO), ktorý v roku 2016 poberal len príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), ostatné príjmy (§ 8 ZDP), príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP) alebo príjmy zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35, resp. kombináciu týchto príjmov.

Preddavkové obdobie sa začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a končí sa posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Pozn.: