dnes je 3.8.2020

Input:

Predaj na trhu a elektronická registračná pokladnica

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.2 Predaj na trhu a elektronická registračná pokladnica

Ing. Monika Ziškayová


Fyzická osoba - nepodnikateľ, chce vyrábať sviečky - hand made - a tieto potom predávať na burzách a trhoch. Potrebuje k tejto činnosti živnostenský list, elektronickú pokladnicu alebo niečo? Sviečky budú z vosku alebo podobného materiálu, nie z včelieho vosku, ak je to vôbec podstatné. Môže SZČO - podnikateľ, predávať tieto sviečky na farmárskej burze bez ERP alebo má nejakú inú možnosť, ako ich predávať bez ErP?

Odpoveď:

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo v systéme e-kasa podnikateľ. Podnikateľom sa pritom podľa Obchodného zákonníka rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a tzv. samostatne hospodáriaci roľník. 

V súlade s § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní živnosťou nie je využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.

Podľa zadanej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk