dnes je 2.12.2020

Input:

Predaj automobilu zaradeného do obchodného majetku manželke

21.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba - podnikateľ účtujúci v podvojnom účtovníctve vyradil z majetku osobný automobil obstaraný pred 10 rokmi, s nulovou zostatkovou cenou. DPH pri nákupe nebola uplatnená. Po vyradení chce majetok previesť na dopravnom inšpektoráte na svoju manželku. Môže to urobiť bezodplatne, alebo má povinnosť zvýšiť základ dane v DP o obvyklú cenu (neuplynulo 5 rokov od vyradenia z podnikania)?

Od dane je oslobodený príjem v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Ďalej podľa ustanovení § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami aj zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk